Brits Rusoord is ‘n tehuis vir bejaardes en is gestig in 1970.  Brits Rusoord verskaf beskostigbare verblyf en versorging aan bejaardes en is geleë te Kerkstraat 62A, Brits,  Noordwes.Brits Rusoord se missie is om ten alle tye ‘n hoë gehalte diens te lewer. Verpleegsorg word aangebied met die doel dat voorkoming beter is as genesing. Vriendelike, geduldige en respekvolle versorging ten alle tye.


Vir meer inligting skakel (012) 252 7043 / 5435 of
stuur gerus ‘n e-pos na info@britsrusoord.co.za


Meer Oor Brits Rusoord

Akkommodasie

Verpleegsorg

 happy_old _couple  verblyf_thumbnail  www.ofthepc.com
Ons fokus op die liggaam, siel en gees.  Om jeugdig, effektief en produktief en waardig te verouder is van kardinale belang. Brits Rusoord verskaf akkomodasie aan 150 inwoners.  Die gemiddelde ouderdom is 82 jaar. Elke inwoner kry persoonlike versorging.  Die inwoner se afhanklikheid word geëvalueer en toepaslike versorging voorsien.
Lees meer Lees meer Lees meer

Kontak Ons

Besoek Ons: