VERSLAG VAN VOORSITTER AAN DIE LEDEVERGADERING 13 OKT 2015