Brits Rusoord verskaf akkommodasie aan 150 inwoners.  Die gemiddelde ouderdom is 82 jaar.

Die volgende akkomodasie is beskikbaar:

Die tehuis bied woonstelle met okkupasiereg aan onafhanklike en selfversorgende inwoners:

  • 14 eenslaapkamer woonstelle
  • 16 enkel/bachelor woonstelle

Belangrike Woonstel Dokumente

(Kliek op een van die opsies hieronder om die relevante vorm oop te maak)

Aansoekvorm Okkupasiereg Ooreenkoms Woonstelle Huisreëls Woonstelhuurooreenkoms

Die tehuis bied akkomodasie aan selfversorgende inwoners naamlik 41 enkelkamers en 12 dubbelkamers met gemeenskaplike toilette, badkamers en storte.

Die versorgingsafdeling verskaf akkomodasie aan verswakte afhanklik inwoners.  Die afdeling bied 7 enkelkamers, 10 dubbelkamers en 4 sale met vier beddens elk.  Die afdeling bied gemeenskaplike toilette, badkamers en storte.

Die Demensie/Altzheimer afdeling bied 10 enkelkamers en 2 dubbelkamers.  Die demensie afdeling bied privaat sit/eetkamer, DSTV en privaat tuin met 24 uur versorging.

Ons tariewe is soos volg:

Maandelikse Versorgingstariewe

Eenmalige Intreegelde: R 4 500

Tehuis tariewe

SELFSORG VERSORGING  DAGSORG P/DAG
Enkelkamers R 9 030 R 11 750  R 630
Deelkamer R 5 906 R 10 742  R 560
Vier bedsaal    – R 9 555  R 480
AANDBLOM (Alzheimer afdeling)
Enkelkamer R 11 750  R 630
Deelkamer R 10 742  R 560

Ingesluit: drie maaltye per dag, wasgoed eenmaal per week.

Belangrike Tehuis Dokumente

(Kliek op een van die opsies hieronder om die relevante vorm oop te maak)

Opnamevorm Inwoners kontrakooreenkoms Tehuis Huisreels

Woonsteltariewe

Bachelor woonstelle te huur R    7 300 per maand
Bachelor woonstelle te koop R 350 000
Eenslaapkamer woonstel te koop R 450 000
Bougain villa eenslaapkamer ws te koop R 500 000
Heffing enkelwoonstel R 1 400 per maand
Heffing eenslaapkamerwoonstel R 2 140 per maand